وب سایت نگار و فروشگاه نگار

وب سایت نگار و فروشگاه نگار آنلاین

info [@] websitenegar [.] com
02144264767

وب سایت ساز و فروشگاه ساز

پلن های وب سایت ساز و فروشگاه ساز آنلاین (تحویل آنی)

وب سایت ساز و فروشگاه ساز

در راهکارهای ویژه (تحویل آنی) کاربران با انتخاب نوع وب سایت یا فروشگاه خود و نیز انتخاب قالب (تم) مورد نظر در چند ثانیه وب سایت یا فروشگاه خود را ایجاد کرده و به مدیریت آن میپردازند، در واقع تمامی اقدامات مربوط به تحلیل نیازمندی های کسب و کار خود و آنالیز رقبا در بازار، ایجاد و تولید محتواها، رعایت قوانین و نکات سئو، تغییرات در طراحی ظاهری قالب، تنظیمات مختلف وب سایت و ... به عهده کاربر یا مدیر وب سایت خواهد بود. هزینه انتخاب این راهکار برای کاربران بسیار کم می باشد ولیکن در این راهکار پیچیدگی طراحی وب سایت ، اقدامات راه اندازی آن و رعایت اصول و استاندارد ها و ... باید توسط کاربر صورت بگیرد که نیازمند حداقل دانش طراحی وب سایت می باشد.

صفحه فرود۴۲۰.۰۰۰ تومان

 • 250 مگابایت
 • 3000 مگابایت
 • ۱ عدد
 • ۴۲۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۴۲۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • از طریق پنل مدیریت و هزینه سالانه آن به عهده کاربر می باشد
 • ساعتی ۱۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • درخواست سفارش صفحه فرود تحویل آنی صفحه فرود
 • ۲۵۰.۰۰۰ تومان + هدیه یک دامنه ir رایگان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ساعتی ۱۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۵۰۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • - -
 • - -

وب سایت پایه۴۹۰.۰۰۰ تومان

 • 1000 مگابایت
 • 5000 مگابایت
 • ۱ عدد
 • ۴۹۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۴۹۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • از طریق پنل مدیریت و هزینه سالانه آن به عهده کاربر می باشد
 • ساعتی ۱۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • درخواست سفارش وب سایت تحویل آنی وب سایت پایه
 • ۲۵۰.۰۰۰ تومان + هدیه یک دامنه ir رایگان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ساعتی ۱۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۵۰۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • - -
 • - -

وب سایت حرفه ای۶۴۰.۰۰۰ تومان

 • 1500 مگابایت
 • 8000 مگابایت
 • ۱۰ عدد
 • ۶۴۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۶۴۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • از طریق پنل مدیریت و هزینه سالانه آن به عهده کاربر می باشد
 • ساعتی ۱۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • درخواست سفارش وب سایت تحویل آنی وب سایت حرفه ای
 • ۲۵۰.۰۰۰ تومان + هدیه یک دامنه ir رایگان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ساعتی ۱۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۵۰۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۸۸۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۲۱۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده

فروشگاه پایه۶۰۰.۰۰۰ تومان

 • 2500 مگابایت
 • 11000 مگابایت
 • ۱۰ عدد
 • ۶۰۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۶۰۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • از طریق پنل مدیریت و هزینه سالانه آن به عهده کاربر می باشد
 • ساعتی ۱۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • درخواست سفارش فروشگاه تحویل آنی فروشگاه پایه
 • ۲۵۰.۰۰۰ تومان + هدیه یک دامنه ir رایگان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ساعتی ۱۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۵۰۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۸۳۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۲۰۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده

فروشگاه حرفه ای۷۲۰.۰۰۰ تومان

 • 3000 مگابایت
 • 15000 مگابایت
 • ۱۰ عدد
 • ۷۲۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۷۲۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • از طریق پنل مدیریت و هزینه سالانه آن به عهده کاربر می باشد
 • ساعتی ۱۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • درخواست سفارش فروشگاه تحویل آنی فروشگاه حرفه ای
 • ۲۵۰.۰۰۰ تومان + هدیه یک دامنه ir رایگان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ساعتی ۱۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۵۰۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۹۹۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
 • ۲۴۰.۰۰۰ تومان بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده
وب سایت نگار و فروشگاه نگار

وب سایت ساز و فروشگاه ساز آنلاین

طراحی وب سایت در کمترین زمان و به آسان ترین شیوه بدون دانش فنی برنامه نویسی برای همه اشخاص و کسب و کارها. همه المان های طراحی وب سایت در محیطی ویژوالی و کاربر پسند. شما میتوانید با درگ و دراپ این المان ها در صفحه به راحتی وب سایت و فروشگاه آنلاین خود را طراحی کنید.

تمامی حقوق وب سایت معلق به websitenegar.com می باشد